Giới thiệu về hệ thống một cửa điện tử
Hệ thống một cửa điện tử là ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tin học hóa các giao dịch giữa tổ chức, công dân với cơ quan hành chính nhà nước theo cơ chế “một cửa” quy định tại Quyết định số 97/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Việc ứng dụng Hệ thống Một cửa điện tử trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ tổ chức, cá nhân của cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện được xem là một giải pháp hiệu quả, tăng cường năng lực phục vụ, hướng tới công khai, minh bạch, đơn giản, rõ ràng và đúng pháp luật.
Chương trình 1 cửa được xây dựng nhằm:
  • Công khai các quy trình, thủ tục và quá trình giải quyết hồ sơ của tổ chức và công dân.
  • Cho phép tổ chức và công dân nắm được trình trạng giải quyết hồ sơ.
  • Cho phép lãnh đạo UBND huyện theo dõi việc giải quyết hồ sơ theo cơ chế 1 cửa tại UBND huyện.
  • Cho phép lãnh đạo các đơn vị nắm được hiệu quả làm việc của CBCC trong đơn vị.
  • Cho phép thống kê tình hình tiếp nhận, giải quyết hố sơ theo cơ chế một cửa được áp dụng tại UBND huyện.
  • Cho phép các cơ quan quản lý hồ sơ chặt chẽ, nhanh chóng và hiệu quả khi tìm kiếm thôn


Tình hình xử lý hồ sơ:
Năm 2021
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đã giải quyết 0 hồ sơ
5  Đã tiếp nhận: 0
 Đã giải quyết: 0
 Trễ hẹn: 0
0% đúng hạn
Đăng nhập


Quên mật khẩu ?

Tổng số lượt truy cập
People Online Số người Online:
Khách Khách: 0
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng cộng: 0