Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa
 Lĩnh vực:
TTTên thủ tụcPhòng ban giải quyếtLĩnh vựcPhí, lệ phíThời gian giải quyết
1 Cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất để làm mặt bằng cơ sở sản xuất, kinh doanh, sản xuất vật liệu xây dựng, đồ gốm; xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  31
2 Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép của hộ gia đình, cá nhân Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  15
3 Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép của hộ gia đình, cá nhân Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  23
4 Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  19
5 Cấp đổi giấy chứng nhận cho thửa đất (được hình thành do hợp nhiều thửa đất thành một thửa và hợp nhiều tài sản thành một tài sản) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  21
6 Cấp lại Giấy chứng nhận cho trường hợp Giấy chứng nhận đã bị mất Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  23
7 Đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  9
8 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do đổi tên, số thửa, tờ bản đồ, địa chỉ thửa đất, địa chỉ chủ sử dụng đất, CMND Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  10
9 Tính thuế trước bạ sử dụng đất cho trường hợp trúng đấu giá đã nộp tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân Bộ phận TN&TKQ Đất đai  10
10 Cấp giấy CN QSD đất và QSH nhà ở lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  35
11 Giao đất đối với hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp chính sách xã hội, người có công cách mạng Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  30
12 Đăng ký biến động tách thửa và cấp giấy CNQSDĐ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  27
13 Đăng ký biến động thửa đất theo QĐ 53/2008/QĐ-UBND Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  17
14 Chuyển nhượng, thừa kế tặng cho QSDĐ có trích đo thửa đất Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  16
15 Cấp GCNQSDĐ (có yêu cầu cấp nhà) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  28
16 Chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép và đăng ký biến động Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  28
17 Cấp lại, cấp đổi giấy CNQSDĐ có trích đo thửa đất Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  28
18 Cấp lại, cấp đổi giấy CNQSDĐ (có trích đo thửa đất, bổ sung quyền sở hữu nhà ở) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  34
19 Chuyển mục đích SDĐ không phải xin phép và thừa kế QSDĐ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  27
20 Cấp lại giấy CNQSDĐ do bị mất và đăng ký biến động chuyển MĐSDĐ không phải xin phép Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  39
21 Cấp GCNQSDĐ và ĐK biến động, tăng, giảm diện tích theo hiện trạng sử dụng Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  27
22 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở tư nhân Phòng Kinh tế - Hạ tầng Xây dựng  12
23 Cấp giấy phép thi công Phòng Kinh tế - Hạ tầng Xây dựng  10
24 Hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Phòng Kinh tế - Hạ tầng Xây dựng  30
25 Hồ sơ nhiệm vụ và dự toán chi phí lập quy hoạch chi tiết Phòng Kinh tế - Hạ tầng Xây dựng  25
26 Cấp giấy phép xây dựng công trình Phòng Kinh tế - Hạ tầng Xây dựng  14
27 Gia hạn giấy phép xây dựng Phòng Kinh tế - Hạ tầng Xây dựng  5
28 Điều chỉnh giấy phép xây dựng Phòng Kinh tế - Hạ tầng Xây dựng  8
29 Cấp giấy phép xây dựng tạm Phòng Kinh tế - Hạ tầng Xây dựng  12
30  Cấp giấy phép xây dựng trạm BTS loại 2 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Xây dựng  14
31  Thành lập trường mầm non Phòng Nội vụ  30
32  Sáp nhập, chia, tách trường mầm non Phòng Nội vụ  30
33  Đình chỉ hoạt động trường mầm non Phòng Nội vụ  30
34  Giải thể trường mầm non Phòng Nội vụ  30
35  Thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục Phòng Nội vụ  30
36  Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục Phòng Nội vụ  30
37  Đình chỉ hoạt động nhà trường, nhà trẻ tư thục Phòng Nội vụ  30
38  Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục Phòng Nội vụ  30
39  Thành lập trường Tiểu học Phòng Nội vụ  50
40  Sáp nhập, chia tách trường Tiểu học Phòng Nội vụ  50
41  Đình chỉ hoạt động trường Tiểu học Phòng Nội vụ  50
42  Giải thể Trường Tiểu học Phòng Nội vụ  50
43  Thành lập Trường Trung học cơ sở Phòng Nội vụ  45
44  Sáp nhập, chia tách Trường Trung học cơ sở Phòng Nội vụ  45
45  Đình chỉ hoạt động trường Trung học cơ sở Phòng Nội vụ  45
46  Giải thể Trường Trung học cơ sở Phòng Nội vụ  45
47  Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng (Trung tâm HTCĐ) Phòng Nội vụ  15
48  Đình chỉ hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng (Trung tâm HTCĐ) Phòng Nội vụ  15
49  Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng (Trung tâm HTCĐ) Phòng Nội vụ  15
50  Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên mầm non Phòng Nội vụ  30
51  Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên tiểu học Phòng Nội vụ  30
52  Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Trung học cơ sở Phòng Nội vụ  30
53  Cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) Phòng Nội vụ  30
54  Thủ tục chuyển trường đối với học sinh THCS Phòng Nội vụ  6
55  Thủ tục tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp THCS Phòng Nội vụ  6
56  Thủ tục tiếp nhận học sinh nước ngoài cấp THCS Phòng Nội vụ  6
57  Tiếp nhận giáo viên, nhân viên từ nơi khác đến Phòng Nội vụ  45
58  Công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi Phòng Nội vụ  30
59  Công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở Phòng Nội vụ  30
60  Cấp giấy phép dạy thêm cấp Tiểu học, THCS Phòng Nội vụ  5
61  Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập Phòng Nội vụ  30
62  Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập Phòng Nội vụ  30
63 Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  8
64 Cấp giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  7
65 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể: (thời gian và lệ phí như cấp mới) Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  5
66 Thông báo hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  1
67 Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế đối với hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  9
68 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  5
69 Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  5
70 Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế cho hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  7
71 Đăng ký kinh doanh khi chia, tách hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  5
72 Đăng ký kinh doanh khi hợp nhất, sáp nhập hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  5
73 Thông báo tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  3
74 Thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công thương  18
75 Thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán lĩnh vực Nông nghiệp Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Công thương  18
76 Hồ sơ phương án và dự toán khảo sát công trình Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công thương  15
77 Thẩm định đề cương và dự toán kiểm tra, chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công thương  15
78 Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ Sổ hộ tịch Phòng Tư pháp Tư pháp  1
79 Cấp lại bản chính Giấy khai sinh Phòng Tư pháp Tư pháp  1
80 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài Phòng Tư pháp Tư pháp  2
81 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản tiếng nước ngoài Phòng Tư pháp Tư pháp  20
82 Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài Phòng Tư pháp Tư pháp  20
83 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng Phòng Tư pháp Tư pháp  1
84 Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên; xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp Phòng Tư pháp Tư pháp  3
85 Xác nhận hồ sơ đề nghị giải quyết cấp lại bằng hoặc đổi lại bằng “Tổ quốc ghi công” Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  5
86 Xác nhận hồ sơ đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  5
87  Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  5
88  Đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp (hàng tháng hoặc một lần) đối với anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
89  Đề nghị giải quyết chế độ (hàng tháng hoặc một lần) đối với người có công giúp đỡ cách mạng. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  12
90  Đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  12
91  Đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  12
92  Đề nghị giải quyết chế độ đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  12
93  Đề nghị giải quyết cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công cách mạng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  12
94  Đề nghị giải quyết chế độ đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  12
95  Đề nghị giải quyết trợ cấp tuất hàng tháng, trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng đã từ trần Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  12
96  Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách đối với vợ (chồng) liệt sỹ tái giá Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  12
97  Hỗ trợ thân nhân liệt sỹ đi thăm viếng mộ liệt sỹ, di chuyển hài cốt liệt sỹ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  1
98  Đề nghị cấp lại thẻ thương binh, bệnh binh Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
99  Đề nghị trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
100  Đề nghị giải quyết cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
101  Đề nghị giải quyết cấp lại sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo cho học sinh, sinh viên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
102  Giải quyết chế độ trợ cấp đối với người cao tuổi cô đơn thuộc hộ gia đình nghèo; người cao tuổi còn vợ hoặc chồng nhưng già yếu, không có con, cháu, người thân thích để nương tựa, thuộc hộ gia đình nghèo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
103  Giải quyết chế độ trợ cấp cho người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
104  Giải quyết chế độ trợ cấp cho đối tượng là người đơn thân thuộc hộ nghèo đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi hoặc dưới 18 tuổi đang đi học văn hóa, học nghề Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
105  Giải quyết trợ cấp xã hội cho đối tượng trẻ từ đủ 16 tuổi hoặc dưới 18 tuổi đang đi học văn hoá, học nghề có cha và mẹ, hoặc cha mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
106  Giải quyết chế độ trợ cấp đối với người tàn tật không có khả năng lao động, người tâm thần sống độc thân không nơi nương tựa Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
107  Giải quyết chế độ trợ cấp đối với người bị nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động thuộc hộ gia đình nghèo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
108  Giải quyết chế độ trợ cấp đối với người tàn tật không có khả năng lao động hoặc không có khả năng tự phục vụ thuộc hộ gia đình nghèo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
109  Giải quyết chế độ trợ cấp đối với gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
110  Giải quyết chế độ trợ cấp đối với trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi được gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
111  Giải quyết chế độ trợ cấp đối với hộ gia đình có từ 02 người tàn tật nặng, không có khả năng tự phục vụ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
112  Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên cho đối tượng ở nhà xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
113  Điều chỉnh mức trợ cấp hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp đối với đối tượng bảo trợ xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
114  Giải quyết hỗ trợ kinh phí mai táng đối với đối tượng bảo trợ xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
115  Tiếp nhận đối tượng xin vào cơ sở bảo trợ xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
116  Tiếp nhận đối tượng vào nhà xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
117  Cấp Giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
118  Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  20
119  Thay đổi tên cơ sở, trụ sở, quy chế của cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  20
120  Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  20
121  Chi hỗ trợ cho trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
122  Xét công nhận xã phường phù hợp với trẻ em Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
123  Cấp giấy chứng nhận hộ nghèo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  15
124 Bổ nhiệm vào ngạch CC-VC thuộc thẩm quyền của UBND huyện Phòng Nội vụ Nội vụ  5
125 Công nhận Ban vận động thành lập các Hội có phạm vi hoạt động trong huyện Phòng Nội vụ Nội vụ  15
126 Thủ tục hợp đồng lao động Phòng Nội vụ Nội vụ  20
127 Thủ tục thuyên chuyển công chức, viên chức Phòng Nội vụ Nội vụ  5
128 Thủ tục về điều động công chức, viên chức Phòng Nội vụ Nội vụ  5
129 Tiếp nhận và phân công công tác đối với Giáo viên, nhân viên Phòng Nội vụ Nội vụ  10
130 Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên mầm non Phòng Nội vụ Nội vụ  30
131 Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên tiểu học Phòng Nội vụ Nội vụ  30
132 Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Trung học cơ sở Phòng Nội vụ Nội vụ  30
133 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật (chuyển Phòng NN&PTNT) Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tài chính Kế hoạch  15
134 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính Kế hoạch  20
135 Thẩm định chọn thầu tư vấn khảo sát, thiết kế, lập dự án Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính Kế hoạch  10
136 Thẩm định hồ sơ hồ sơ yêu cầu (đối với các công trình chỉ định thầu) Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính Kế hoạch  20
137 Thẩm định hồ sơ mời thầu Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính Kế hoạch  20
138 Thẩm định kế hoạch đấu thầu Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính Kế hoạch  10
139 Thẩm định kết quả đấu thầu, chỉ dịnh thầu Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính Kế hoạch  20
140 Thẩm định Quyết toán Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính Kế hoạch  90
141  Đăng ký khai sinh Hành chính Tư pháp  0
142  Đăng ký khai sinh quá hạn Hành chính Tư pháp  0
143  Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi Hành chính Tư pháp  0
144  Đăng ký lại việc sinh Hành chính Tư pháp  0
145  Đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú Hành chính Tư pháp  0
146  Đăng ký khai sinh và khai tử cho trẻ chết sơ sinh Hành chính Tư pháp  0
147 Cấp bản sao Giấy khai sinh trong nước Hành chính Tư pháp  0
148  Đăng ký kết hôn Hành chính Tư pháp  3
149  Đăng ký lại kết hôn Hành chính Tư pháp  3
150  Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hành chính Tư pháp  0
151 Cấp bản sao Giấy chứng nhận kết hôn từ sổ gốc Hành chính Tư pháp  0
152 Cấp bản sao Giấy chứng nhận kết hôn đăng ký lại từ sổ gốc Hành chính Tư pháp  0
153  Đăng ký việc nuôi con nuôi Hành chính Tư pháp  5
154  Đăng ký lại việc nhận nuôi con nuôi Hành chính Tư pháp  5
155  Cấp bản sao Quyết định công nhận nuôi con nuôi từ sổ gốc Hành chính Tư pháp  0
156  Đăng ký việc giám hộ Hành chính Tư pháp  0
157  Đăng ký thay đổi, chấm dứt việc giám hộ Hành chính Tư pháp  0
158 Cấp bản sao Quyết định công nhận việc giám hộ Hành chính Tư pháp  0
159 Cấp bản sao Quyết định công nhận chấm dứt, thay đổi việc giám hộ Hành chính Tư pháp  0
160  Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con Hành chính Tư pháp  0
161  Đăng ký thay đổi hộ tịch cho người dưới 14 tuổi Hành chính Tư pháp  0
162  Đăng ký cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi Hành chính Tư pháp  0
163  Bổ sung hộ tịch, điều chỉnh nội dung trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh Hành chính Tư pháp  0
164 Cấp bản sao quyết định thay đổi, bổ sung, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính Hành chính Tư pháp  0
165  Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh) Hành chính Tư pháp  0
166  Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch Hành chính Tư pháp  0
167  Cấp bản sao từ sổ gốc Hành chính Tư pháp  0
168  Cấp bản sao Quyết định công nhận cha, mẹ, con Hành chính Tư pháp  0
169  Cấp bản sao Quyết định công nhận, chấm dứt việc giám hộ Hành chính Tư pháp  0
170  Đăng ký khai tử Hành chính Tư pháp  0
171  Đăng ký khai tử cho người bị Tòa án tuyên bố là đã chết Hành chính Tư pháp  0
172  Đăng ký khai tử quá hạn Hành chính Tư pháp  0
173  Đăng ký lại việc tử Hành chính Tư pháp  0
174 Cấp bản sao Giấy chứng tử từ sổ gốc Hành chính Tư pháp  0
175  Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt Hành chính Tư pháp  0
176  Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt Hành chính Tư pháp  0
177  Chứng thực Di chúc Hành chính Tư pháp  0
178  Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Hành chính Tư pháp  0
179  Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế Hành chính Tư pháp  0
180  Chứng thực văn khai nhận di sản thừa kế Hành chính Tư pháp  0
181  Chứng thực hợp đồng, văn bản về bất động sản Hành chính Tư pháp  0
182  Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Hành chính Tư pháp  0
183  Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Hành chính Tư pháp  0
184  Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất Hành chính Tư pháp  0
185  Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Hành chính Tư pháp  0
186  Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân Hành chính Tư pháp  0
187  Chứng thực hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất Hành chính Tư pháp  0
188  Chứng thực hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất Hành chính Tư pháp  0
189 Chứng thực hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất Hành chính Tư pháp  0
190  Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất Hành chính Tư pháp  0
191 Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Hành chính Tư pháp  0
192  Chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai mà tài sản đó gắn liền với đất Hành chính Tư pháp  0
193  Chứng thực hợp đồng bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất Hành chính Tư pháp  0
194  Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất Hành chính Tư pháp  0
195 Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đấ Hành chính Tư pháp  0
196  Chứng thực hủy hợp đồng, văn bản về bất động sản gắn liền với quyền sử dụng đất. Hành chính Tư pháp  0
197  Đăng ký khai sinh Hành chính Tư pháp  0
198  Đăng ký khai sinh quá hạn Hành chính Tư pháp  0
199  Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi Hành chính Tư pháp  0
200  Đăng ký lại việc sinh Hành chính Tư pháp  0
201  Đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú Hành chính Tư pháp  0
202  Đăng ký khai sinh và khai tử cho trẻ chết sơ sinh Hành chính Tư pháp  0
203 Cấp bản sao Giấy khai sinh trong nước Hành chính Tư pháp  0
204  Đăng ký kết hôn Hành chính Tư pháp  3
205  Đăng ký lại kết hôn Hành chính Tư pháp  3
206  Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hành chính Tư pháp  0
207 Cấp bản sao Giấy chứng nhận kết hôn từ sổ gốc Hành chính Tư pháp  0
208 Cấp bản sao Giấy chứng nhận kết hôn đăng ký lại từ sổ gốc Hành chính Tư pháp  0
209  Đăng ký việc nuôi con nuôi Hành chính Tư pháp  5
210  Đăng ký lại việc nhận nuôi con nuôi Hành chính Tư pháp  5
211  Cấp bản sao Quyết định công nhận nuôi con nuôi từ sổ gốc Hành chính Tư pháp  0
212  Đăng ký việc giám hộ Hành chính Tư pháp  0
213  Đăng ký thay đổi, chấm dứt việc giám hộ Hành chính Tư pháp  0
214 Cấp bản sao Quyết định công nhận việc giám hộ Hành chính Tư pháp  0
215 Cấp bản sao Quyết định công nhận chấm dứt, thay đổi việc giám hộ Hành chính Tư pháp  0
216  Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con Hành chính Tư pháp  0
217  Đăng ký thay đổi hộ tịch cho người dưới 14 tuổi Hành chính Tư pháp  0
218  Đăng ký cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi Hành chính Tư pháp  0
219  Bổ sung hộ tịch, điều chỉnh nội dung trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh Hành chính Tư pháp  0
220 Cấp bản sao quyết định thay đổi, bổ sung, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính Hành chính Tư pháp  0
221  Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh) Hành chính Tư pháp  0
222  Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch Hành chính Tư pháp  0
223  Cấp bản sao từ sổ gốc Hành chính Tư pháp  0
224  Cấp bản sao Quyết định công nhận cha, mẹ, con Hành chính Tư pháp  0
225  Cấp bản sao Quyết định công nhận, chấm dứt việc giám hộ Hành chính Tư pháp  0
226  Đăng ký khai tử Hành chính Tư pháp  0
227  Đăng ký khai tử cho người bị Tòa án tuyên bố là đã chết Hành chính Tư pháp  0
228  Đăng ký khai tử quá hạn Hành chính Tư pháp  0
229  Đăng ký lại việc tử Hành chính Tư pháp  0
230 Cấp bản sao Giấy chứng tử từ sổ gốc Hành chính Tư pháp  0
231  Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt Hành chính Tư pháp  0
232  Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt Hành chính Tư pháp  0
233  Chứng thực Di chúc Hành chính Tư pháp  0
234  Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Hành chính Tư pháp  0
235  Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế Hành chính Tư pháp  0
236  Chứng thực văn khai nhận di sản thừa kế Hành chính Tư pháp  0
237  Chứng thực hợp đồng, văn bản về bất động sản Hành chính Tư pháp  0
238  Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Hành chính Tư pháp  0
239  Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Hành chính Tư pháp  0
240  Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất Hành chính Tư pháp  0
241  Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Hành chính Tư pháp  0
242  Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân Hành chính Tư pháp  0
243  Chứng thực hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất Hành chính Tư pháp  0
244  Chứng thực hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất Hành chính Tư pháp  0
245 Chứng thực hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất Hành chính Tư pháp  0
246  Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất Hành chính Tư pháp  0
247 Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Hành chính Tư pháp  0
248  Chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai mà tài sản đó gắn liền với đất Hành chính Tư pháp  0
249  Chứng thực hợp đồng bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất Hành chính Tư pháp  0
250  Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất Hành chính Tư pháp  0
251 Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đấ Hành chính Tư pháp  0
252  Chứng thực hủy hợp đồng, văn bản về bất động sản gắn liền với quyền sử dụng đất. Hành chính Tư pháp  0
253 Xác nhận hộ nghèo Bảo trợ, Xã hội  0
254  Chính sách trợ giúp đối tượng người từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp BHXH Bảo trợ, Xã hội  5
255  Xét trợ cấp đối với trẻ mồ côi Bảo trợ, Xã hội  5
256  Xin hỗ trợ kinh phí mai táng đối với trường hợp bảo trợ xã hội Bảo trợ, Xã hội  4
257  Xác nhận đơn xin hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn Bảo trợ, Xã hội  0
258  Xác nhận đơn xin hỗ trợ vốn hoàn lương của các đối tượng ma túy, mại dâm Bảo trợ, Xã hội  0
259  Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội đối tượng là người đơn thân thuộc hộ nghèo đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi hoặc dưới 18 tuổi đang đi học văn hóa, học nghề. Bảo trợ, Xã hội  5
260  Xin hưởng trợ cấp xã hội đối tượng trẻ em có cha và mẹ hoặc cha mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không có nguồn nuôi dưỡng, Người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tháng tuổi nhưng đang đi học văn hoá, học nghề Bảo trợ, Xã hội  5
261  Đề nghị trợ cấp khó khăn đột xuất Bảo trợ, Xã hội  5
262 Xác nhận hồ sơ tiếp nhận đối tượng xã hội vào cơ sở bảo trợ thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ, Xã hội  2
263 Thẩm định hồ sơ trợ cấp thường xuyên cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi Bảo trợ, Xã hội  10
264  Xác nhận ưu đãi trong giáo dục cho học sinh là người tàn tật, mồ côi, học sinh là người dân tộc thiểu số được hưởng chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Bảo trợ, Xã hội  0
265  Xác nhận giải quyết trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng đối tượng bảo trợ xã hội. Bảo trợ, Xã hội  0
266  Xác nhận đơn đề nghị chuyển địa điểm nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng Bảo trợ, Xã hội  0
267 Hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo và miễn, giảm tiền viện phí Bảo trợ, Xã hội  0
268 Đề nghị cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo Bảo trợ, Xã hội  0
269  Cấp Thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập Bảo trợ, Xã hội  20
270  Cấp lại, đổi Thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập Bảo trợ, Xã hội  20
271 Xác nhận hộ nghèo Bảo trợ, Xã hội  0
272  Chính sách trợ giúp đối tượng người từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp BHXH Bảo trợ, Xã hội  5
273  Xét trợ cấp đối với trẻ mồ côi Bảo trợ, Xã hội  5
274  Xin hỗ trợ kinh phí mai táng đối với trường hợp bảo trợ xã hội Bảo trợ, Xã hội  4
275  Xác nhận đơn xin hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn Bảo trợ, Xã hội  0
276  Xác nhận đơn xin hỗ trợ vốn hoàn lương của các đối tượng ma túy, mại dâm Bảo trợ, Xã hội  0
277  Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội đối tượng là người đơn thân thuộc hộ nghèo đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi hoặc dưới 18 tuổi đang đi học văn hóa, học nghề. Bảo trợ, Xã hội  5
278  Xin hưởng trợ cấp xã hội đối tượng trẻ em có cha và mẹ hoặc cha mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không có nguồn nuôi dưỡng, Người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tháng tuổi nhưng đang đi học văn hoá, học nghề Bảo trợ, Xã hội  5
279  Đề nghị trợ cấp khó khăn đột xuất Bảo trợ, Xã hội  5
280 Xác nhận hồ sơ tiếp nhận đối tượng xã hội vào cơ sở bảo trợ thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ, Xã hội  2
281 Thẩm định hồ sơ trợ cấp thường xuyên cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi Bảo trợ, Xã hội  10
282  Xác nhận ưu đãi trong giáo dục cho học sinh là người tàn tật, mồ côi, học sinh là người dân tộc thiểu số được hưởng chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Bảo trợ, Xã hội  0
283  Xác nhận giải quyết trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng đối tượng bảo trợ xã hội. Bảo trợ, Xã hội  0
284  Xác nhận đơn đề nghị chuyển địa điểm nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng Bảo trợ, Xã hội  0
285 Hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo và miễn, giảm tiền viện phí Bảo trợ, Xã hội  0
286 Đề nghị cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo Bảo trợ, Xã hội  0
287  Cấp Thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập Bảo trợ, Xã hội  20
288  Cấp lại, đổi Thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập Bảo trợ, Xã hội  20
289 Xác nhận hồ sơ đề nghị tặng thưởng Huân chương độc lập đối với gia đình có nhiều liệt sỹ Người có công  2
290 Xác nhận hồ sơ đề nghị phong tặng và truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” Người có công  2
291 Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày  Người có công  2
292 Xác nhận Hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Người có công  5
293 Xác nhận hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ thương binh, bệnh binh, giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ Người có công  2
294 Xác nhận Hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng (trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần) Người có công  2
295 Xác nhận Hồ sơ đề nghị trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc Người có công  2
296 Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (không áp dụng cho đối tượng đang phục vụ trong quân đội, công an nhân dân) Người có công  2
297 Xác nhận hồ sơ trợ cấp cho người có công giúp đỡ cách mạng (trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp 01 lần)  Người có công  2
298  Xác nhận Hồ sơ đề nghị cấp sổ ưu đãi trong giáo dục đào tạo cho người có công với cách mạng và con của họ Người có công  2
299 Xác nhận Hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với Người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam  Người có công  5
300 Xác nhận và đề nghị trợ cấp đối với vợ (chồng) liệt sỹ đã tái giá Người có công  5
301 Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ thân nhân người liệt sĩ đi thăm viếng mộ hoặc đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ Người có công  0
302  Đề nghị giải quyết cấp lại hoặc đổi lại bằng “Tổ quốc ghi công” Người có công  0
303 Xác nhận đơn đề nghị di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng Người có công  0
304 Xác nhận hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công  Người có công  3
305  Xác nhận Giải quyết chế độ đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995 Người có công  2
306 Xác nhận Hồ sơ giải quyết mai táng phí, trợ cấp một lần và tuất từ trần đối với người có công với cách mạng Người có công  2
307 Xác nhận hồ sơ đề nghị tặng thưởng Huân chương độc lập đối với gia đình có nhiều liệt sỹ Người có công  2
308 Xác nhận hồ sơ đề nghị phong tặng và truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” Người có công  2
309 Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày  Người có công  2
310 Xác nhận Hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Người có công  5
311 Xác nhận hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ thương binh, bệnh binh, giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ Người có công  2
312 Xác nhận Hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng (trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần) Người có công  2
313 Xác nhận Hồ sơ đề nghị trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc Người có công  2
314 Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (không áp dụng cho đối tượng đang phục vụ trong quân đội, công an nhân dân) Người có công  2
315 Xác nhận hồ sơ trợ cấp cho người có công giúp đỡ cách mạng (trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp 01 lần)  Người có công  2
316  Xác nhận Hồ sơ đề nghị cấp sổ ưu đãi trong giáo dục đào tạo cho người có công với cách mạng và con của họ Người có công  2
317 Xác nhận Hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với Người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam  Người có công  5
318 Xác nhận và đề nghị trợ cấp đối với vợ (chồng) liệt sỹ đã tái giá Người có công  5
319 Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ thân nhân người liệt sĩ đi thăm viếng mộ hoặc đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ Người có công  0
320  Đề nghị giải quyết cấp lại hoặc đổi lại bằng “Tổ quốc ghi công” Người có công  0
321 Xác nhận đơn đề nghị di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng Người có công  0
322 Xác nhận hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công  Người có công  3
323  Xác nhận Giải quyết chế độ đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995 Người có công  2
324 Xác nhận Hồ sơ giải quyết mai táng phí, trợ cấp một lần và tuất từ trần đối với người có công với cách mạng Người có công  2
325 Xác nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác Đất đai (xã)  10
326 Xác nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất (tài sản không thuộc sở hữu của nhà nước) Đất đai (xã)  10
327 Xác nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng Đất đai (xã)  10
328 Xác nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng (tài sản không thuộc sở hữu của nhà nước) Đất đai (xã)  10
329 Xác nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng để bán Đất đai (xã)  5
330 Xác nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho người nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chia tách hộ gia đình hoặc chia tách nhóm người sử dụng đất, nhóm chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất Đất đai (xã)  5
331 Xác nhận hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận cho trường hợp Giấy chứng nhận đã bị mất Đất đai (xã)  15
332 Cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất để làm mặt bằng cơ sở sản xuất kinh doanh, sản xuất vật liệu xây dựng, đồ gốm; xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh Đất đai (xã)  5
333 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất vùng đệm của rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác cho hộ gia đình, cá nhân Đất đai (xã)  5
334 Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối Đất đai (xã)  5
335 Xác nhận hồ sơ gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được được nhà nước cho thuê đất nông nghiệp Đất đai (xã)  5
336 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu chính, cấp (hạn Đất đai (xã)  3
337 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất Đất đai (xã)  10
338 Xác nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác Đất đai (xã)  10
339 Xác nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất (tài sản không thuộc sở hữu của nhà nước) Đất đai (xã)  10
340 Xác nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng Đất đai (xã)  10
341 Xác nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng (tài sản không thuộc sở hữu của nhà nước) Đất đai (xã)  10
342 Xác nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng để bán Đất đai (xã)  5
343 Xác nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho người nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chia tách hộ gia đình hoặc chia tách nhóm người sử dụng đất, nhóm chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất Đất đai (xã)  5
344 Xác nhận hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận cho trường hợp Giấy chứng nhận đã bị mất Đất đai (xã)  15
345 Cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất để làm mặt bằng cơ sở sản xuất kinh doanh, sản xuất vật liệu xây dựng, đồ gốm; xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh Đất đai (xã)  5
346 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất vùng đệm của rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác cho hộ gia đình, cá nhân Đất đai (xã)  5
347 Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối Đất đai (xã)  5
348 Xác nhận hồ sơ gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được được nhà nước cho thuê đất nông nghiệp Đất đai (xã)  5
349 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu chính, cấp (hạn Đất đai (xã)  3
350 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất Đất đai (xã)  10
351 Xác nhận quyền sở hữu nhà ở Xây dựng (xã)  5
352 Xác nhận đơn xin chuyển vị trí đất ở Xây dựng (xã)  3
353 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt thuộc địa giới hành chính do mình quản lý Xây dựng (xã)  15
354 Điều chỉnh giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND xã Xây dựng (xã)  10
355 Gia hạn giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND xã Xây dựng (xã)  5
356 Cấp giấy phép xây dựng tạm thuộc thẩm quyền của UBND xã Xây dựng (xã)  15
357 Xác nhận đơn xin cấp giấy phép xây dựng Xây dựng (xã)  5
358 Đơn xin sửa chữa nhỏ theo hiện trạng cũ Xây dựng (xã)  5
359 Đơn xin xây dựng tường rào cổng ngõ Xây dựng (xã)  0
360 Xác nhận đơn xin hạ bó vĩa hè đường Xây dựng (xã)  5
361 Xác nhận tình trạng nhà ở Xây dựng (xã)  10
362 Xác nhận quyền sở hữu nhà ở Xây dựng (xã)  5
363 Xác nhận đơn xin chuyển vị trí đất ở Xây dựng (xã)  3
364 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt thuộc địa giới hành chính do mình quản lý Xây dựng (xã)  15
365 Điều chỉnh giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND xã Xây dựng (xã)  10
366 Gia hạn giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND xã Xây dựng (xã)  5
367 Cấp giấy phép xây dựng tạm thuộc thẩm quyền của UBND xã Xây dựng (xã)  15
368 Xác nhận đơn xin cấp giấy phép xây dựng Xây dựng (xã)  5
369 Đơn xin sửa chữa nhỏ theo hiện trạng cũ Xây dựng (xã)  5
370 Đơn xin xây dựng tường rào cổng ngõ Xây dựng (xã)  0
371 Xác nhận đơn xin hạ bó vĩa hè đường Xây dựng (xã)  5
372 Xác nhận tình trạng nhà ở Xây dựng (xã)  10