Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Điều chỉnh giấy phép xây dựng
Lĩnh vực: Xây dựng
Số ngày xử lý: 8
Phòng ban xử lý: Phòng Kinh tế - Hạ tầng
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ giấy phép xây dựng đã cấp
2/ Đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng [Mau don Cap phep xay dung.doc]
3/ Bản vẽ thiết kế điều chỉnh
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Điều chỉnh giấy phép xây dựng như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Kinh tế - Hạ tầng 6
3 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Bộ phận TN&TKQ 1