Thông tin chi tiết
Tên thủ tục:  Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng
Lĩnh vực: Lao động, thương binh và xã hội
Số ngày xử lý: 5
Phòng ban xử lý: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ - Bản kê khai đề nghị tuyên dương danh hiệu "Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng".
2/ - Biên bản đề nghị Nhà nước tuyên dương danh hiệu "Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng" (08 bản)
3/ - Bản sao bằng Tổ quốc ghi công (công chứng) (mỗi liệt sỹ 03 bản sao)
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục  Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 3
3 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bộ phận TN&TKQ 1