Thông tin chi tiết
Tên thủ tục:  Đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc
Lĩnh vực: Lao động, thương binh và xã hội
Số ngày xử lý: 12
Phòng ban xử lý: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ - Bản khai cá nhân (Mẫu số 9-KC1)
2/ - Bản sao Huân chương kháng chiến, Huy chương kháng chiến, Huân chương chiến thắng, Huy chương chiến
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục  Đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 10
3 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bộ phận TN&TKQ 1