Thông tin chi tiết
Tên thủ tục:  Đề nghị giải quyết chế độ đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước
Lĩnh vực: Lao động, thương binh và xã hội
Số ngày xử lý: 12
Phòng ban xử lý: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ - Bản khai cá nhân (mẫu số 02-HH).
2/ + Chứng thực của Trạm Y tế xã, thị trấn.
3/ + Xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn.
4/ - Một trong các giấy tờ: Lý lịch, quyết định phục viên, xuất ngũ... có ghi rỏ thời gian tham gia khá
5/ - Một trong những giấy tờ chứng nhận tình trạng bệnh tật. (giấy ra viện...)
6/ - Danh sách niêm yết (15 ngày)
7/ - Biên bản niêm yết.
8/ - Biên bản họp và đề nghị của Hội đồng xác nhận người có công (Đảng uỷ, UBND, HĐND, các đoàn thể mặt
9/ - UBND huyện, thành phố cấp giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học.
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục  Đề nghị giải quyết chế độ đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
2 Bộ phận TN&TKQ 1
3 Bộ phận TN&TKQ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 10
4 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bộ phận TN&TKQ 1