Thông tin chi tiết
Tên thủ tục:  Đề nghị giải quyết trợ cấp tuất hàng tháng, trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng đã từ trần
Lĩnh vực: Lao động, thương binh và xã hội
Số ngày xử lý: 12
Phòng ban xử lý: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ - Hồ sơ của người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng: Người hoạt động cách mạng trước ng
2/ - Giấy khai tử do Uỷ ban nhân dân cấp xã cấp (bản sao).
3/ - Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần có chứng nhận của Uỷ ban nhân dân cấp x
4/ - Đối với cha, mẹ, vợ của người có công cách mạng từ trần thì phải phôtô giấy chứng minh nhân dân ho
5/ - Đối với con đẻ của người có công với cách mạng từ trần thì phải có bản sao giấy khai sinh và giấy
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục  Đề nghị giải quyết trợ cấp tuất hàng tháng, trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng đã từ trần như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
2 Bộ phận TN&TKQ 1
3 Bộ phận TN&TKQ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 10
4 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bộ phận TN&TKQ 1