Thông tin chi tiết
Tên thủ tục:  Đề nghị trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng
Lĩnh vực: Lao động, thương binh và xã hội
Số ngày xử lý: 10
Phòng ban xử lý: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ - Tờ khai của người có công thuộc diện được hưởng chế độ trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉ
2/ - Hai tấm ảnh 3 x 4cm (chụp trong vòng 6 tháng kể từ ngày kê khai hồ sơ).
3/ - Giấy tờ chứng minh là người có công với cách mạng (bản sao) .
4/ - Văn bản chỉ định của cơ sở y tế.
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục  Đề nghị trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 8
3 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bộ phận TN&TKQ 1