Thông tin chi tiết
Tên thủ tục:  Giải quyết chế độ trợ cấp đối với gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi
Lĩnh vực: Lao động, thương binh và xã hội
Số ngày xử lý: 10
Phòng ban xử lý: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ - Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội (Mẫu số 1)
2/ - Sơ yếu lý lịch đối tượng được hưởng trợ cấp
3/ - Đơn nhận nuôi trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi (Mẫu số 3)
4/ - Bản sao Giấy khai sinh của trẻ em được nhận nuôi
5/ - Sơ yếu lý lịch của trẻ em được nhận nuôi
6/ - Sơ yếu lý lịch và bản sao chứng minh nhân dân (Đối với cá nhân nhận nuôi trẻ em mồ côi)
7/ - Bản sao giấy đăng ký kết hôn và bản sao chứng minh nhân dân của vợ, chồng (đối với hộ gia đình nhậ
8/ - Biên bản Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã
9/ - Văn bản đề nghị giải quyết của Chủ tịch UBND cấp xã gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục  Giải quyết chế độ trợ cấp đối với gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 8
3 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bộ phận TN&TKQ 1