Thông tin chi tiết
Tên thủ tục:  Giải quyết hỗ trợ kinh phí mai táng đối với đối tượng bảo trợ xã hội
Lĩnh vực: Lao động, thương binh và xã hội
Số ngày xử lý: 10
Phòng ban xử lý: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ - Đơn hoặc văn bản đề nghị của gia đình, cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức đứng ra tổ chư
2/ - Bản sao giấy chứng tử.
3/ - Văn bản đề nghị giải quyết của Chủ tịch UBND cấp xã gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục  Giải quyết hỗ trợ kinh phí mai táng đối với đối tượng bảo trợ xã hội như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
2 Bộ phận TN&TKQ 1
3 Bộ phận TN&TKQ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 8
4 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bộ phận TN&TKQ 1