Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Trung học cơ sở
Lĩnh vực: Nội vụ
Số ngày xử lý: 30
Phòng ban xử lý: Phòng Nội vụ
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

Hồ sơ, thủ tục gồm

1.     Đơn đăng ký dự xét tuyển hợp đồng

2.     Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương)

3.     Giấy chứng nhận sức khoẻ

4.     Giấy khai sinh hoặc hộ khẩu (bản sao)

5.     Bằng, chứng chỉ có liên quan

6.     Bản sao học bạ, bảng điểm

7.     Các giấy tờ ưu tiên (nếu có)

8.     Các quyết định làm việc trước đó (nếu có)

9.     Bản sao BHXH (nếu có)

10. Nhận xét đánh giá của đơn vị (nếu có)

11. Giấy cam kết (theo mẫu)

12. 02 phong bì có dán tem (ghi rõ địa chỉ) 

 

Thời gian giải quyết 30 làm việc

-Bộ phận TNHS&TKQ 02 ngày

-Phòng Nội vụ : 28 ngày

Hồ sơ kèm theo
1/ 02 phong bì có dán tem (ghi rõ địa chỉ)
2/ Giấy khai sinh hoặc hộ khẩu (bản sao)
3/ Bằng, chứng chỉ có liên quan
4/ Bản sao học bạ, bảng điểm
5/ Các giấy tờ ưu tiên (nếu có)
6/ Các quyết định làm việc trước đó (nếu có)
7/ Bản sao BHXH (nếu có)
8/ Nhận xét đánh giá của đơn vị (nếu có)
9/ Đơn đăng ký dự xét tuyển hợp đồng
10/ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương)
11/ Giấy chứng nhận sức khoẻ
12/ Giấy cam kết (theo mẫu)
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Trung học cơ sở như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Nội vụ 28
3 Phòng Nội vụ Bộ phận TN&TKQ 1