Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp lại, cấp đổi giấy CNQSDĐ (có trích đo thửa đất, bổ sung quyền sở hữu nhà ở)
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 34
Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết hồ sơ: 34 ngày
+ Bộ phận TN&TKQ: 02 ngày
+ Văn phòng ĐKQSDĐ : 21 ngày
+ Phòng TN-MT: 03 ngày
+ Phòng KT-HT: 05 ngày
+ UBND: 03 ngày
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn xin cấp đổi, cấp lại
2/ Giấy xác nhận sở hữu nhà ở
3/ Giấy chứng nhận QSD đất (bản gốc)
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Cấp lại, cấp đổi giấy CNQSDĐ (có trích đo thửa đất, bổ sung quyền sở hữu nhà ở) như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 21
3 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Phòng Tài nguyên và Môi trường 3
4 Phòng Tài nguyên và Môi trường Phòng Kinh tế - Hạ tầng 5
5 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Ủy ban nhân dân 3
6 Ủy ban nhân dân Bộ phận TN&TKQ 1