Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Chuyển mục đích SDĐ không phải xin phép và thừa kế QSDĐ
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 27
Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết hồ sơ: 29 ngày làm việc
+ Bộ phân TN&TKQ: 02 ngày
+ Văn phòng ĐKQSDĐ: 22 ngày
+ Chi cục thuế: 03 ngày
Hồ sơ kèm theo
1/ Giấy chứng tử của người để lại di sản thừa kế
2/ Kê khai nghĩa vụ tài chính theo quy định
3/ Văn bản nhận thừa kế QSD đất (theo mẫu)
4/ GCN QSD đất và QSH nhà ở
5/ Đơn xin đăng ký nhận thừa kế (theo mẫu)
6/ Giấy cam kết khai nhận diện hàng thừa kế
7/ Giấy xác nhận quan hệ nhân thân
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Chuyển mục đích SDĐ không phải xin phép và thừa kế QSDĐ như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 22
3 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Chi cục thuế huyện 3
4 Chi cục thuế huyện Bộ phận TN&TKQ 1