Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Tính thuế trước bạ sử dụng đất cho trường hợp trúng đấu giá đã nộp tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 10
Phòng ban xử lý: Bộ phận TN&TKQ
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Một cửa: 02 ngày
Văn phòng ĐK QSD đất: 05 ngày
Chi cục thuế: 03 ngày
Hồ sơ kèm theo
1/ Quyết định phê duyệt trúng đấu giá (02 bản sao có chứng thực)
2/ Tờ khai thuế trước bạ theo mẫu
3/ Biên lai nộp tiền trúng đấu giá theo quyết định đã phê duyệt
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Tính thuế trước bạ sử dụng đất cho trường hợp trúng đấu giá đã nộp tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 5
3 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Chi cục thuế huyện 3
4 Chi cục thuế huyện Bộ phận TN&TKQ 1