Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Thủ tục hợp đồng lao động
Lĩnh vực: Nội vụ
Số ngày xử lý: 20
Phòng ban xử lý: Phòng Nội vụ
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết: 20 ngày. Cơ quan có trách nhiệm tham mưu xử lý hồ sơ: - Phòng Nội vụ: 17 ngày; - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 03 ngày.
Hồ sơ kèm theo
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Thủ tục hợp đồng lao động như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 5
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Nội vụ 5
3 Phòng Nội vụ Ủy ban nhân dân 5
4 Ủy ban nhân dân Bộ phận TN&TKQ 5