Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Thủ tục thuyên chuyển công chức, viên chức
Lĩnh vực: Nội vụ
Số ngày xử lý: 5
Phòng ban xử lý: Phòng Nội vụ
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết: 05 ngày. Cơ quan có trách nhiệm tham mưu xử lý hồ sơ: - Phòng Nội vụ: 03 ngày; - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 02 ngày.
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn xin thuyên chuyển công tác (có ý kiến đồng ý của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đang công tác);
2/ Công văn đồng ý giải quyết cho thuyên chuyển công tác của UBND huyện
3/ Sơ yếu lý lịch (khai rõ bản thân và quan hệ gia đình);
4/ Bản nhận xét quá trình công tác;
5/ Quyết định tuyển dụng và quyết định bổ nhiệm;
6/ Quyết định lương gần nhất;
7/ Các bản sao văn bằng (có chứng thực);
8/ Phiếu khám sức khoẻ
9/ Giấy chứng nhận ưu tiên
10/ Bản sao hộ khẩu (có chứng thực);
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Thủ tục thuyên chuyển công chức, viên chức như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 5
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Nội vụ 5
3 Phòng Nội vụ Ủy ban nhân dân 5
4 Ủy ban nhân dân Bộ phận TN&TKQ 5