Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng công trình
Lĩnh vực: Xây dựng
Số ngày xử lý: 14
Phòng ban xử lý: Phòng Kinh tế - Hạ tầng
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết : 14 ngày. Các cơ quan chịu trách nhiệm xử lý hồ sơ: - Phòng Kinh tế - Hạ tầng: 12 ngày . - Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả: 02 ngày . Mức thu phí, lệ phí : Theo quy định hiện hành.
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn xin cấp giấy phép (theo mẫu) [Mau don Cap phep xay dung.doc]
2/ Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (kèm theo trích lục bản đồ giải thửa của đất)
3/ Bản vẽ thiết kế
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Cấp giấy phép xây dựng công trình như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Kinh tế - Hạ tầng 12
3 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Bộ phận TN&TKQ 1