Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Gia hạn giấy phép xây dựng
Lĩnh vực: Xây dựng
Số ngày xử lý: 5
Phòng ban xử lý: Phòng Kinh tế - Hạ tầng
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết 05 ngày. - Phòng Kinh tế - Hạ tầng: 03 ngày. - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 02 ngày. Mức thu phí, lệ phí : Theo quy định hiện hành.
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn xin gia hạn giấy phép
2/ Giấy phép xây dựng đã cấp
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Gia hạn giấy phép xây dựng như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Kinh tế - Hạ tầng 3
3 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Bộ phận TN&TKQ 1