Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp lại bản chính Giấy khai sinh
Lĩnh vực: Tư pháp
Số ngày xử lý: 1
Phòng ban xử lý: Phòng Tư pháp
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết trong ngày. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết : Phòng Tư Pháp.
Hồ sơ kèm theo
1/ Tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh (theo mẫu) và bản chính hoặc bản sao Giấy khai sinh cũ (nếu [cấp lại bản chính GKS.doc]
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Cấp lại bản chính Giấy khai sinh như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 5
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tư pháp 5
3 Phòng Tư pháp Ủy ban nhân dân 5
4 Ủy ban nhân dân Bộ phận TN&TKQ 5