Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài
Lĩnh vực: Tư pháp
Số ngày xử lý: 20
Phòng ban xử lý: Phòng Tư pháp
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết: - Giải quyết trong ngày đối với hồ sơ không cần xác minh. - Giải quyết không quá 02 ngày đối với hồ sơ cần xác minh. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Phòng Tư Pháp
Hồ sơ kèm theo
1/ Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc văn bằng có giá trị chứng minh được trình độ t
2/ Xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ khẩu, giấy tờ tuỳ thân khác của người có yêu cầu chứng thực
3/ Giấy tờ, văn bản gốc cần dịch và bản dịch mà người dịch sẽ ký vào đó
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 5
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tư pháp 5
3 Phòng Tư pháp Ủy ban nhân dân 5
4 Ủy ban nhân dân Bộ phận TN&TKQ 5