Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất để làm mặt bằng cơ sở sản xuất, kinh doanh, sản xuất vật liệu xây dựng, đồ gốm; xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 31
Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết : 27 ngày làm việc
+ Bộ phận TN&TKQ: 02 ngày
+ Văn phòng QSD Đ: 20 ngày
+ Phòng TN-MT: 03 ngày
+ Chi Cục thuế: 03 ngày
+ UBND: 03 ngày
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn xin thuê đất
2/ Văn bản xác nhận nhu cầu sử dụng đất của UBND cấp xã nơi có đất
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất để làm mặt bằng cơ sở sản xuất, kinh doanh, sản xuất vật liệu xây dựng, đồ gốm; xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 20
3 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Phòng Tài nguyên và Môi trường 3
4 Phòng Tài nguyên và Môi trường Chi cục thuế huyện 3
5 Chi cục thuế huyện Ủy ban nhân dân 3
6 Ủy ban nhân dân Bộ phận TN&TKQ 1