Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép của hộ gia đình, cá nhân
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 23
Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết : 24 ngày làm việc
+ Bộ phận TN&TKQ: 02 ngày
+ Văn phòng ĐKQSD Đ: 12 ngày
+ Phòng TN-MT: 03 ngày
+ Chi Cục thuế : 03 ngày
+ UBND : 03 ngày
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với
2/ Giấy Chứng nhận đã cấp
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép của hộ gia đình, cá nhân như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 12
3 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Phòng Tài nguyên và Môi trường 3
4 Phòng Tài nguyên và Môi trường Ủy ban nhân dân 3
5 Ủy ban nhân dân Chi cục thuế huyện 3
6 Chi cục thuế huyện Bộ phận TN&TKQ 1